Ce document, imprimé le 21-09-2021, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Etrangers

FAMI 43 : Het herkennen van psychologische problemen bij nieuwkomers (Bruxelles)

Training in het nederlands

De verschillende thema’s behandelen telkens de psycho-sociale determinanten die invloed hebben op nieuwkomers en hun capaciteit om in de maatschappij te integreren.

Voor elke dag een theorietijd in de voormiddag en een analyse van situaties aangebracht door de deelnemers in de namiddag.

1. Woensdag 8 september

Relatie, communicatie en interculturele competenties: hoe een interculturele communicatie ontwikkelen aangepast aan de begeleiding van nieuwkomers met een psychosociaal lijden?

· Bewust worden van het effect van de culturele verschillen in een hulpverleningsrelatie.

· In staat zijn een klimaat van vertrouwen en wederzijdse erkenning te installeren.  

· Situaties van nieuwkomers en hun psychische lijden cultureel kunnen duiden.  

· Beter in staat zijn om culturele competenties te herkennen en in te zetten

· Een reflexieve houding ontwikkelen mbt de eigen praktijk en dit samen met collega’s , cliënten met verschillende culturele identiteiten.

2. Woensdag 15 september

Begrijpen van en omgaan met trauma: hoe een psycho-sociale begeleiding aanpassen tegenover een persoon met een trauma gelieerd aan een oorlogsverleden, foltering en individueel of collectief geweld?

Herkennen van PTSS als ook het psychisch functioneren dat gelieerd is aan de noodzaak een beroep te doen op zijn overlevingsbronnen.

· Herkennen en begeleiden van het specifieke lijden van personen met zwaar traumatisme zowel collectief als individueel.

· Omgaan met moeilijke situaties

· Voorkomen van ‘Vicarious Traumatisation’

3. Woensdag 29 september

Werken in netwerken en oriëntatie naar geestelijke gezondheid

Nieuwkomers kunnen mentaal lijden vertonen die verband houden met wat ze meegemaakt hebben of met de omstandigheden waarin ze nu verkeren. Het is van belang het netwerk ven geestelijke gezondheidsfactoren te kennen om op die manier de meeste geschikte doorverwijzing te kunnen maken.

· De specifieke noden kunnen aanpakken.

· Opnemen en doorverwijzen van de ondersteuningsvragen

· De manieren van werken kennen binnen de geestelijke gezondheidszorg

· Het Brussels netwerk voor geestelijke gezondheid (ziekenhuis, ambulant, crisisinterventies)

· Betere doorverwijzing naar de geestelijke gezondheid

· Duurzame samenwerkingsverbanden onderhouden met de geestelijke gezondheidszorg.

4. Woensdag 13 oktober

Actief luisteren en de professionele positionering in de begeleiding

Hoe actief luisteren en een vertrouwensrelatie ontwikkelen met kwetsbare personen vanuit jouw rol als sociaal werker van een OCMW? Hoe bepaald ongeschikt gedrag interpeteren en reageren zonder escalatie?

· Een communicatie met mensen kunnen tot stand brengen vanuit de ondersteunende rol van het OCMW, die met zorg hun moeilijkheden behandelt en er een antwoord op biedt. 

· Een luistervaardigheid ontwikkelen die elke persoon in zijn individualiteit hoort, met zin objectieven, zijn vrees, zijn motivaties of het gebrek eraan, die helpt de persoon te onthalen    in zijn globaliteit en hem ondersteunt, aanmoedigt in zijn zoektocht naar een oplossing omweg naar een vertrouwensrelatie.

· Afstappen van de rol als redder teneinde de kracht terug te geven aan de persoon die hulp zoekt.

· Pyshco-sociale risico’s voor de medewerkers van het OCMW voorkomen.

5. Woensdag 27 oktober

Vlucht, ouderschap en jeugd

Kinderen die belangrijke verwachtingen hebben van hun ouders, ouders die wachten op een antwoord betreffende hun asielprocedure, onzekere toekomst voor iedereen, het zijn allemaal factoren die de elk familielid fragiel maken in een land dat ze nog niet kennen. Hoe kan je, vanuit jouw professionele rol,  deze families adequaat begeleiden in hun functioneren?

Reflecteren over de impact van het vluchten op de familiale relaties en de repercussies op de rollen van elke va née gezinsleden (verlies van identiteit, familiegeheimen, separatie/autonomie).

6. Woensdag 10 november

Integratie en asiel: personen begeleiden met psychosociale problemen gelieerd aan het vluchten, begeleiden in hun socio-professionele integratie

Nastreven van werk als belangrijke factor van de integratie. Het is nochtans niet evident voor deze groep om zich op de arbeidsmarkt te positioneren. Dit hangt samen met een aantal factoren: taalproblemen, onvoldoende formele vorming, niet-erkende diploma’s, zwak netwerk, discriminatie vanwege de werkgevers, …

· Bewust worden van drempels, de verschillen decoderen

· Reflecteren over de behoeften en de antwoorden erop en nadenken over de mogelijke acties tussen de bevoegde politieke sociale en integratie

· De huidige systemen kritisch in vraag stellen, om een geheel van benaderingen te bedenken   die het mogelijk maakt voor de asielzoeker om terug te vallen op zijn persoonlijke bronnen en die van de burger, teneinde hun migratieproject en hun situatie in België te remobiliseren.

· Identificeren van concrete pistes om de nieuwkomer beter te begeleiden.

7. Woensdag 24 november

Kindertijd en adolescentie in asiel : specifieke kwetsbaarheden voor NBM

Effecten van het vluchten op de identiteitsconstructie. Hoe NBM begeleiden naar hun autonomie? Deze kinderen, jongeren hebben een minderjarig statuut, zonder hun ouders of voogd en buiten hun land van herkomst.  Vaak hebben ze een lang vluchtparcours doorgemaakt.  Allen hebben ze nood om bescherm te worden, legaal vertegenwoordigd te worden en begeleid te worden.

· De impact begrijpen van het migratieparcours in de psychische constructie van een jong individu.

· Rekening houden met het specifieke statuut van de NBM in de psycho-sociale begeleiding.

8. Woensdag 1 december

Homoseksualiteit, biseksualiteit en transidentiteit: hoe plaatsen in een interculturele context van asiel en migratie?   

Wie behoort tot de groep van van LGBTQI+? Wat zijn hun vragen, hun doelen, hun parcours? Met welke discriminaties en geweld worden zij geconfronteerd en waarom? Wat zijn de gevolgen en implicaties op vlak van mensenrechten. Vooroordelen en discriminatie ego LGBTQI+ vertalen zich in problemen inzake toegang tot gezondheid, werk, onderwijs, logie en administratieve diensten. 

· Een psycho-sociale aanmoedigen die aangepast is voor personen binnen de LGBTQI+ groep in hun zoektocht naar hun seksuele identiteit.

· Her netwerk kennen om hen te helpen hun weg te vinden voor juridische, sociale, politieke, psychologische of medische begeleiding.

OPLEIDERS

De 8 dagen worden in het Nederlands geleid door Stefaan Plysier en Redouane Driss, van CGG Brussel.

Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dankzij het AMIF.

PARTENAIRES

Dates et lieux

Les 27/10/21, 10/11/21, 24/11/21, 1/12/21 à BRUXELLES

Brulocalis
Rue d'Arlon 53/4
1040 BRUXELLES
De 9h à 16h

GRATUIT

 

Durée

4 dagen

Organisé par

Fédération des CPAS

Renseignements

Claudine Ska
Tél: 081/24.06.56

>