Ce document, imprimé le 07-02-2023, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Etrangers

FAMI 53 : In verbinding: interculturele communicatie en interculturele competentie

Volet communicationnel

Het doel van deze hybride opleiding is een antwoord te bieden op de volgende uitdaging:

 Hoe ontwikkelt men een interculturele communicatie  passend bij de begeleiding van mensen die psychosociaal lijden tengevolge van ballingschap en migratie?

Bijzonderheden van de hybride opleiding :

 U krijgt toegang tot video's, interactieve activiteiten (quiz, klikbare video's, enz.) en educatieve inhoud voor en na de opleiding.

 

De raadpleging van deze inhoud staat los van de opleidingsdag en vergt een investering van ongeveer 3 uur.

Objectifs

Aan het einde van deze eendaagse e-learningcursus zijn de cursisten in staat om :

  • Het standpunt van nieuwkomers met psychologische stoornissen en/of trauma's cultureel te decoderen.
  • Hun interculturele competenties te activeren en die van het begeleide publiek in kaart te brengen.
  • Een reflectie te ontwikkelen op hun omgang met cliënten en collega's van verschillende herkomst en met  diverse identiteiten.
  • Hun bewustzijn van de materie te versterken. 
  • Hun capaciteit tot  professionele betrekkingen in een context van diversiteit te verbeteren.
  • Kennis te maken met instrumenten voor reflectie, analyse en individuele en collectieve communicatieve praktijk, nuttig in de professionele context.
  • Het begrip cultuurschok te begrijpen en  het Cohen-Emerique raster te gebruiken om moeilijke interculturele situaties het hoofd te bieden.
  • Gevalsstudies te analyseren -  supervisie formaat.

Contenu

Ochtend: training op basis van de drie sleutelbegrippen of instrumenten in relatie tot de leerdoelen. 

De visuele facilitator stelt live illustraties voor die door de trainer worden becommentarieerd.

 Tijdens de ochtend zullen de volgende modellen en benaderingen worden besproken:

 - Metafoor van de ijsberg - hoe het culturele systeem van de ander begrijpen

 - Het concept van culturele decentralisatie

 - Het Cohen-Emerique raster voor het omgaan met moeilijke interculturele situaties

 - De “3C”-regel

 De middag van de opleiding is gewijd aan de analyse van casussen (ingebracht via huiswerk of tijdens de ochtend) volgens de supervisie- of interventiemethode - afhankelijk van de casus en de theoretische en methodologische benadering van de sprekers.

Méthodologie

Actieve pedagogie, gekenmerkt door een complementaire aanpak tussen theoretische bijdragen en de analyse van probleemsituaties waarmee de deelnemers worden geconfronteerd.

 Ondersteuning door grafische facilitering.

Public cible

Sociaal werkers van het Waalse en Brusselse OCMW;

Sociaal werkers van Waalse en Brusselse verenigingen/NGO's die samenwerken met een OCMW.

Formateur(s) / Intervenant(s)

Gunilla de Graef: Trainer, adviseur bij Juntar, verbinden in verschil

Informations pratiques

De opleiding wordt op afstand georganiseerd - online.

Enkele dagen voor de opleiding ontvangt u een vragenlijst. Met uw behoeften en vragen wordt door de trainers rekening gehouden tijdens het faciliteren van de dag.

De inhoud van de opleiding en de grafische facilitatie-pancartes zullen op het eCampus-platform worden geplaatst.

In 2022 vinden twee sessies plaats en in 2023 drie :

In 2022 vinden twee sessies plaats en in 2023 drie:
Voor de Walen zullen er twee sessies plaatsvinden: één in 2022 en één in 2023. Zie de pagina van deze opleiding gewijd aan Waalse maatschappelijk werkers.
Voor de Franstalige inwoners van Brussel vindt één zitting plaats in 2022 en één in 2023 (in het Frans). Zie de pagina van deze opleiding gewijd aan Franstalige Brusselse maatschappelijk werkers.
Voor Nederlandstalige Brusselse maatschappelijk werkers zal er in 2023 een sessie in het Nederlands plaatsvinden. Registratie op deze pagina.
Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)


Formations - Etrangers
Voir le catalogue complet

Dates et lieux

Le 16/6/23 (à distance)
De 9h00 à 16h00
Il reste 14 place(s) disponible(s)
GRATUIT

Durée

Un jour

Organisé par

Fédération des CPAS

Renseignements

Claudine Ska
Tél: 081/24.06.56