Ce document, imprimé le 07-02-2023, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Etrangers

FAMI 53 : Inzicht in rouw tijdens een reis in ballingschap

Volet santé

Deze opleiding zal u in staat stellen het rouwproces in relatie tot de ballingschap te begrijpen.

Objectifs

Aan het einde van deze eendaagse e-learningcursus zijn de cursisten in staat om:

 Het mechanisme van psychologisch trauma en de tijdelijkheid van trauma begrijpen.

  • Begrijp PTSD en de gevolgen ervan.
  • Begrijp de stadia van rouw en de soorten rouw.
  • De rouwende begeleiden volgens zijn/haar toestand: weten hoe men zijn/haar psychosociale begeleiding kan aanpassen aan een persoon die lijdt aan ernstige trauma's die verband houden met ervaringen van oorlog, marteling, dood, individueel en/of collectief geweld, ... en posttraumatische stress.

 Analyse van gevallen tijdens de middag - supervisieformaat.

Contenu

Basisroute van de dag:

 Ochtend: Faciliteren van de opleiding op basis van de drie sleutelbegrippen of instrumenten die verband houden met de leerdoelstellingen. De visuele facilitator stelt live illustraties voor die door de trainer worden becommentarieerd.

 Tijdens de ochtend zullen de volgende roosters en benaderingen worden besproken:

  • Het mechanisme van psychologisch trauma en de tijdelijkheid van trauma.
  • PTSD en de gevolgen ervan.
  • Inzicht in de stadia van rouw en de soorten rouw.
  • Begeleiding van de rouwende naargelang zijn toestand.

 De middag van de cursus is gewijd aan de analyse van casussen (ingebracht via huiswerk of tijdens de ochtend) volgens de supervisie- of interventiemethode - afhankelijk van de casus en de theoretische en methodologische benadering van de sprekers.

Méthodologie

Actieve pedagogie, gekenmerkt door een complementaire aanpak tussen theoretische bijdragen en de analyse van probleemsituaties waarmee de deelnemers worden geconfronteerd.

 Ondersteuning door grafische facilitering.

Public cible

Sociaal werkers van het Waalse en Brusselse OCMW;

Sociaal werkers van Waalse en Brusselse verenigingen/NGO's die samenwerken met een OCMW.

Formateur(s) / Intervenant(s)

Emmanuel Declercq. Doctor in psychologie met een doctoraat over extreem psychotrauma en ballingschap Hij heeft een decennialange ervaring   in de psychotherapeutische begeleiding van (zwaar) getraumatiseerde mensen op de vlucht.

Informations pratiques

De opleiding wordt op afstand georganiseerd - online.

Enkele dagen voor de opleiding ontvangt u een vragenlijst. Met uw behoeften en vragen wordt door de trainers rekening gehouden tijdens het faciliteren van de dag.

De inhoud van de opleiding en de facilitaire borden zullen op het eCampus-platform worden geplaatst.

In 2022 vinden twee sessies plaats en in 2023 drie :

In 2022 vinden twee sessies plaats en in 2023 drie:
Voor de Walen zullen er twee sessies plaatsvinden: één in 2022 en één in 2023. Zie de pagina van deze opleiding gewijd aan Waalse maatschappelijk werkers.
Voor de Franstalige inwoners van Brussel vindt één zitting plaats in 2022 en één in 2023 (in het Frans). Zie de pagina van deze opleiding gewijd aan Franstalige Brusselse maatschappelijk werkers.
Voor Nederlandstalige Brusselse maatschappelijk werkers zal er in 2023 een sessie in het Nederlands plaatsvinden. Registratie op deze pagina.
Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

 

Langue

Nérlandais


Formations - Etrangers
Voir le catalogue complet

Dates et lieux

Le 7/11/23 (à distance)
De 9h00 à 16h00
Il reste 15 place(s) disponible(s)
GRATUIT

Durée

Un jour

Organisé par

Fédération des CPAS

Renseignements

Claudine Ska
Tél: 081/24.06.56